English version of this page

Disputas: Siobhan Lisa Anton Moroney

Bachelor of Science with Honours Siobhan Lisa Anton Moroney ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The role of myogenin and HIF-1α in the plasticity of adult skeletal muscle

Kvinne

Siobhan Lisa Anton Moroney

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Simon Hughes, Kings College London
  • Professor Arild Njå, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Finn-Eirik Johansen

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Moroneys avhandling
 

Publisert 14. apr. 2016 10:04 - Sist endret 31. juli 2019 17:19