English version of this page

Disputas: Theis Sommer

Master of Science Theis Sommer ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Biotechnological application and biophysical characterization of the bacterial enzyme Isatin hydrolase AND Structural studies of the regulatory N-terminal domain of the SLC4 bicarbonate transporter family and characterization of a novel zinc binding

Personfoto

Theis Sommer

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Uwe Sauer, Umeå universitet
  • Professor Inari Kursula, Universitetet i Bergen
  • Professor Dirk Linke, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Norbert Roos

Veiledere

  • Dr. Jens Preben Morth, Universitetet i Oslo
  • Professor Oddmund Bakke, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sommers avhandling
 

Publisert 16. juni 2016 17:49 - Sist endret 1. nov. 2021 15:20