English version of this page

Disputas: Tianzhou Zhang

Master of Science Tianzhou Zhang ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Analysis of isoform specific functions of PKD1 and PKD3

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Susan F. Steinberg, Columbia University
  • Professor Jennifer Black, Eppley Institute
  • Principle Investigator Cinzia Anita Maria Progida

Leder av disputas

Professor Jon Nissen-Meyer

Veiledere

  • Gruppeleder Michael Leitges, Universitetet i Oslo
  • Professor Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Zhangs avhandling.
 

Publisert 19. apr. 2016 10:31 - Sist endret 4. okt. 2016 17:09