English version of this page

Disputas: Anders Bjørnsgard Aas

MSc Anders Bjørnsgard Aas ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Root-associated microbes: Spatial Oddities and Methodological Perspectives

Anders Bjørnsgard Aas

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Principal Investigator Anna Rosling, Uppsala Universitet
  • Reader Gareth Griffith, Aberystwyth Universitet
  • Forsker Bastiaan Star, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Schumacher

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Aas sin avhandling.
 

Publisert 24. nov. 2017 09:26 - Sist endret 24. nov. 2017 09:26