English version of this page

Disputas: Bettina Maria Fuglerud

MSc Bettina Maria Fuglerud ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: A novel pioneer function of the transcription factor c-Myb

Kvinne, portrettfoto

Bettina Maria Fuglerud

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Robert Ramsay, University of Melbourne
  • Førsteamanuensis Ingvild Mikkola, Universitetet i Tromsø
  • Professor Pål Falnes, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Rein Aasland

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fugleruds avhandling.
 

Publisert 3. nov. 2017 09:38 - Sist endret 31. juli 2019 17:20