English version of this page

Disputas: Bie Ekblad

MSc Bie Ekblad ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Structure-Function Analysis of Two-Peptide Bacteriocins Produced by Lactobacillus plantarum

Bie Ekblad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans-Georg Sahl, Universitetet i Bonn
  • Professor Aurora Martinez, Universitetet i Bergen
  • Førstelektor Hans-Petter Hersleth, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Uwe Klein

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ekblads avhandling.
 

Publisert 29. sep. 2017 09:29 - Sist endret 28. sep. 2021 11:30