English version of this page

Disputas: Christiane Rothe

MSc Christiane Rothe ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Regulation of Cdk activity in the cell cycle.

Christiane Rothe

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Karim Labib, Universitetet i Dundee
  • Gruppeleder Pei-Yun Jenny Wu, Institute of Genetics and Development Rennes
  • Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emerita Reidun Sirevåg

Veiledere

  • Forsker Beáta Grallert, Oslo universitetssykehus
  • Professor emeritus Erik Boye, Oslo universitetssykehus
  • Professor Pål Falnes, Universitetet i Oslo
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Rothes avhandling.
 

Publisert 31. mars 2017 09:42 - Sist endret 28. sep. 2021 14:38