English version of this page

Disputas: Floriana Lai

MSc Floriana Lai ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Neural effects of future CO2 levels on fish.

Floriana Lai

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lais avhandling.

Publisert 4. apr. 2017 09:49 - Sist endret 28. aug. 2017 12:44