English version of this page

Disputas: Ieva Ailte

MSc Ieva Ailte ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Regulation of membrane trafficking in cancer cells.

Ieva Ailte

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Margaret S. Robinson, University of Cambridge
  • Professor Jaakko Saraste, Universitetet i Bergen
  • Professor Pål Falnes, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Oddmund Bakke

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ailtes avhandling.
 

Publisert 27. jan. 2017 09:48 - Sist endret 1. nov. 2021 15:25