English version of this page

Disputas: Ingrid Solberg

MSc Ingrid Solberg ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Behavior and ecology of overwintering sprat Sprattus sprattus

Ingrid Solberg

Tid og sted for prøveforelesningene

Se prøveforelesningene

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor emerita Reidun Sirevåg 

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Solbergs avhandling
 

Publisert 25. apr. 2017 08:40 - Sist endret 20. nov. 2018 16:02