English version of this page

Disputas: Jonas Thormar

Cand.scient. Jonas Thormar ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Disturbance and trophic interactions in Scandinavian eelgrass ecosystems

Jonas Thormar

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Jens Borum, Universitet i København
  • Førsteamanuensis Martin Gullström, Universitet i Stockholm
  • Professor Hans Petter Leinaas, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Kaartvedt

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Thormars avhandling.
 

Publisert 31. mars 2017 09:41 - Sist endret 8. feb. 2019 15:09