English version of this page

Disputas: Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen

MSc Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Selective harvesting and life history variability of corkwing and goldsinny wrasse in Norway: Implications for management and conservation.

Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Forsker Joachim Claudet, National Center for Scientific Research
  • Seniorforsker Ingebrigt Uglem, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tore Slagsvold

Veileder

  • Seniorforsker Esben Moland Olsen, Havforskningsinstituttet
  • Seniorforsker Halvor Knutsen, Havforskningsinstituttet 
  • Professor Asjbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Halvorsens avhandling.
 

Publisert 16. jan. 2017 17:32 - Sist endret 28. sep. 2021 14:00