English version of this page

Disputas: Kristian Kinden Lensjø

MSc Kristian Kinden Lensjø ved Instiutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Extracellular matrix molecules in brain plasticity and memory Processing

Kristian Kinden Lensjø

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Takao Hensch, Harvard University
  • Professor Kirsten Brun Kjelstrup, Universitetet i Tromsø
  • Professor emeritus Olav Sand, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Rein Aasland

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lensjøs avhandling.
 

Publisert 8. sep. 2017 09:46 - Sist endret 28. sep. 2021 14:18