English version of this page

Disputas: Malin C. Bern

MSc Malin C. Bern ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Engineering of the albumin-FcRn interaction

Personfoto

Malin C. Bern

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Imre Kacskovics, Eötvös Loránd University
  • Professor Aurora Martinez, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Cinzia Anita Maria Progida, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tom Kristensen

Veileder

  • Professor Inger Sandlie, University of Oslo
  • Forsker Jan Terje Andersen, University of Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Berns avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2017 10:19 - Sist endret 1. nov. 2021 15:38