English version of this page

Disputas: Marie Lofstad

MSc Marie Lofstad ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Activation pathways of the class Ib ribonucleotide reductase in Bacillus cereus

Marie Lofstad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Amie K. Boal, Pennsylvania State University
  • Eduard Torrents Serra, Institute for Bioengineering of Catalonia
  • Professor emeritus Tom Kristensen,Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Winnie Eskild

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lofstads avhandling

Publisert 20. jan. 2017 11:00 - Sist endret 28. sep. 2021 13:59