English version of this page

Disputas: Marit F. Markussen Bjorbækmo

MSc Marit F. Markussen Bjorbækmo ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Symbiosis in the hidden world of protists – Diversity, interactions and novelty in the marine environment.

Marit F. Markussen Bjorbækmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førstelektor Sonja Rueckert, Edinburgh Napier Universitet
  • Forsker Rosa Isabel Figueroa, Oceanographic Center of Vigo
  • Professor Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tom Kristensen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bjorbækmos avhandling.

Publisert 3. feb. 2017 09:51 - Sist endret 23. nov. 2018 11:47