English version of this page

Disputas: Nicolay Rustad Nilssen

MSc Nicolay Rustad Nilssen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: High valence phage display on coat protein pIX

Nicolay Rustad Nilssen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Mats Ohlin, Universitetet i Lund
  • Førsteamanuensis Peter Kristensen, Universitetet i Aarhus
  • Førsteamanuensis Melinka Alonso Butenko, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fahri Saatcioglu

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nilssens avhandling.
 

Publisert 3. nov. 2017 09:32 - Sist endret 28. sep. 2021 14:38