English version of this page

Disputas: Ole Kristian Tørresen

MSc Ole Kristian Tørresen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: De novo assembly and comparative genomics of teleosts

Ole Kristian Tørresen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Investigator Adam M. Phillippy, National Human Genome Research Institute
  • Senior Scientific Manager Kerstin Howe, Sanger Institute
  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Paul Grini

Veiledere

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Tørrensens avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2017 10:23 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40