English version of this page

Disputas: Paul Ragnar Berg

Cand.scient. Paul Ragnar Berg ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Genomic divergence in Atlantic cod populations.

Paul Ragnar Berg

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Filip Volckaert, University of Leuven
  • Principle scientist Kevin A. Glover, Institute of Marine Research
  • Forsker Øystein Langangen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emerita Reidun Sirevåg

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bergs avhandling.
 

Publisert 21. mars 2017 09:40 - Sist endret 5. mars 2020 15:14