English version of this page

Disputas: Martin Tobias Speth

MSc Martin Tobias Speth ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: A new strategy for improving the BCG vaccine against tuberculosis and Beyond.

Martin Tobias Speth

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor David Russell, Cornell University
  • Professor Bruno De Geest, Ghent University
  • Professor emeritus Trond Berg, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Norbert Roos

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Speths avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2017 10:18 - Sist endret 28. sep. 2021 14:08