English version of this page

Disputas: Vinay Kumar Aileni

MSc Vinay Kumar Aileni ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Characterization of Human Lysine-specific Protein Methyltransferases in the METTL21 Subgroup

Vinay Kumar Aileni

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Gruppeleder Clare Davies, Universitetet i Birmingham
  • Professor Thomas Arnesen, Universitetet i Bergen
  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritusTom Kristiensen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel Ailenis avhandling.
 

Publisert 24. feb. 2017 09:49 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40