English version of this page

Disputas: Berihun Gebremedhin

MSc Berihun Gebremedhin ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Conservation status of the endangered Walia ibex – genetic variation, habitat suitability and climate change impact.

Bilde Berihun Gebremedhin

Berihun Gebremedhin

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Lukas Keller, University of Zurich
  • Forsker Bram van Moorter, Norsk Institutt for Naturforskning
  • Professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Krag Brysting

Veileder

  • Professor Nils C. Stenseth

  • Seniorforsker Øystein Flagstad

  • Professor Afework Bekele

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Gebremedhins avhandling.

Publisert 1. nov. 2018 10:06 - Sist endret 1. nov. 2018 10:24