English version of this page

Disputas: Helle Tessand Baalsrud

MSc Helle Tessand Baalsrud ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Adaptation to extremes: How ocean depth and freezing have shaped the evolution of codfishes and notothenioids – a genomic perspective 

Helle Tessand Baalsrud

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Principal Investigator Jay F Storz, University of Nebraska
  • Principal Investigator Aoife McLysaght, University of Dublin
  • Forsker Mark Ravinet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tore Slagsvold

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Helles avhandling.
 

Publisert 13. feb. 2018 09:50 - Sist endret 5. mars 2020 15:14