English version of this page

Disputas: Cecilie Kåsi Nesset

Cand. scient. Cecilie Kåsi Nesset ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Gene Trapping of GLMP Results in a Novel Mouse Model of Liver Fibrosis

Kvinne, portrettfoto

Cecilie Kåsi Nesset

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Damjana Rozman, University of Ljubljana
  • Forsker Arne Yndestad, Universitetet i Oslo
  • Professor emeritus Tom Kristensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jon Nissen-Meyer

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nessets avhandling.
 

Publisert 9. mars 2018 10:25 - Sist endret 31. juli 2019 17:22