English version of this page

Disputas: Marita Borg Distefano

MSc Marita Borg Distefano ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Identification of novel roles of Rab proteins regulating transport between endosomes and Golgi

Personfoto

Marita Borg Distefano

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Research director Jean-Pierre Gorvel, Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy
  • Assistant Professor Letizia Lanzetti, Candiolo Cancer Institute - IRCCS
  • Professor Norbert Roos, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Rein Aasland

Veiledere

  • Førsteamanuensis Cinzia Progida, Universitetet i Oslo
  • Professor Oddmund Bakke, Universitetet i Oslo
  • Gruppeleder Jens Preben Morth, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Distefanos avhandling.
 

Publisert 2. feb. 2018 09:24 - Sist endret 1. nov. 2021 15:29