English version of this page

Disputas: Elisabeth Müller

MSc Elisabeth Müller ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Activation of antitumor M1 macrophages for cancer immunotherapy

Elisabeth Müller

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Mikael Karlsson, Karolinska Institutet
  • Professor Trude Helen Flo, NTNU
  • Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Norbert Roos

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Müllers avhandling.
 

Publisert 14. aug. 2018 09:59 - Sist endret 5. sep. 2018 13:00