English version of this page

Disputas: Robert Hanes

MSc Robert Hanes ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Precision medicine for the treatment of a highly malignant and resistant type of liposarcoma

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr Sandra Strauss, University College London Hospitals
  • Group leader Antoni Wiedlocha, Oslo universitetssykehus
  • Professor emeritus Tom Kristensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Odd Stokke Gabrielsen

Veileder

  • Professor Ola Myklebost
  • Post doc Eva Wessel Stratford
  • Group leader Leonardo A. Meza-Zepeda

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hanes avhandling.
 

Publisert 11. jan. 2018 09:44 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40