English version of this page

Disputas: Ingvild Gudim

M.Chem Ingvild Gudim ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Characterisation of flavodoxins and ferredoxin/flavodoxin reductases from Bacillus cereus and their interactions

Ingvild Gudim

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior lecturer Gustav Berggren, Uppsala Universitet
  • Assistant Professor Julia Griese, Uppsala Universitet
  • Professor Dirk Linke, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fahri Saatcioglu

Veileder

  • Førstelektor Hans-Petter Hersleth, Universitetet i Oslo
  • Professor Morten Sørlie, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Forsker Marta Hammerstad, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Gudims avhandling.
 

Publisert 17. aug. 2018 10:02 - Sist endret 5. sep. 2018 13:00