English version of this page

Disputas: Addisu Mekonnen Kassie

MSc Addisu Mekonnen Kassie ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Effects of habitat fragmentation and degradation on Bale monkeys (Chlorocebus djamdjamensis) in southern Ethiopia: Integrating ecology, behaviour and population genetics

Addisu Mekonnen Kassie

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Colin A. Chapman, McGill University
  • Dr Giuseppe Donati, Oxford Brookes University
  • Professor Geir Hestmark, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emerita Reidun Sirevåg

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kassies avhandling.
 

Publisert 8. mars 2018 09:28 - Sist endret 25. feb. 2020 10:45