English version of this page

Disputas: Milad Hobbi Mobarhan

MSc Milad Hobbi Mobarhan ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Computational tools for modeling, data storage, and education in Neuroscience

Milad Hobbi Mobarhan 

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Thomas Wachtler, Ludwig Maximilian University of Munich
  • Forsker Jens Kremkow, Neuroscience Research Center of the Charité-Universitätsmedizin Berlin
  • Forsker Einar Eftestøl, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Mobarhans avhandling.
 

Publisert 21. aug. 2018 09:29 - Sist endret 1. mai 2019 06:05