English version of this page

Disputas: Trung Tran

MSc Trung Tran ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Quantitative proteome analyses of phosphorylated proteins and alternative splice variants in human cell lines and urine

Mann, portrettfoto

Trung Tran

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Katrin Marcus, University of Bochum
  • Forsker Tuula Nyman, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Uwe Klein, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Jon Nissen-Meyer

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Trans avhandling.
 

Publisert 24. aug. 2018 09:36 - Sist endret 31. juli 2019 17:23