English version of this page

Disputas: Katharine Rose Dean

MSc Katharine Rose Dean ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The epidemiology of plague in Europe: inferring transmission dynamics from historical data.

Henter forslag fra Google

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Lila Rahalison, Centers for Disease Control and Prevention

  • Dr. Sylvain Gandon, Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive

  • Professor emeritus Reidun Sirevåg, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Atle Mysterud

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Deans avhandling.

Publisert 26. aug. 2019 12:41 - Sist endret 1. nov. 2021 15:30