English version of this page

Disputas: Norith Eckbo

MSc Norith Eckbo ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The narratives of conservation in ecotoxicology: vulnerability and suspectibility to contaminants in polar seabirds.

Bildet kan inneholde: yttertøy, jakke.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Richard Phillips, British Antarctic Survey
  • Associated Professor Aurélie Goutte, École Pratique des Hautes Études
  • Professor Glenn-Peter Sætre, University of Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tore Slagsvold

Veileder

  • Forsker Joël M. Durant, Universitetet i Oslo
  • Dr. Céline Le Bohec, Scientific Centre of Monaco
  • Dr. Víctor Planas-Bielsa, Scientific Centre of Monaco
  • Førsteamanuensis Sophie Bourgeon, Norges Arktiske Universitet

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Eckbos avhandling.

Opptak fra disputasen

Publisert 27. aug. 2019 13:35 - Sist endret 12. sep. 2019 17:22