English version of this page

Disputas: Rahel Frick

MSc Rahel Frick ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Engineering TCR-like Antibodies.

Rahel Frick

Rahel Frick

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Andreas Plückthun, University of Zurich
  • Professor Johanna Olweus, Oslo Universittetssykehus
  • Forsker Marta Hammerstad, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Jon Nissen-Meyer

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fricks avhandling.
 

Publisert 21. mai 2019 10:00 - Sist endret 28. sep. 2021 14:36