English version of this page

Disputas: Sandra Gran Stadniczeñko

MSc Sandra Gran Stadniczeñko ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: DIVERSITY AND COMMUNITY DYNAMICS OF PROTISTS AND THEIR VIRUSES IN THE SKAGERRAK

Sandra Gran Stadniczeñko

Sandra Gran Stadniczeñko

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Linda Amaral-Zettler, NIOZ-Universitetet i Amsterdam
  • Professor Stefan Bertilsson, Uppsala Universitet
  • Førsteamanuensis Alexander Eiler, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ketil Hylland

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Stadniczeñkos avhandling.

Publisert 28. mars 2019 10:00 - Sist endret 29. mars 2019 08:44