English version of this page

Disputas: Algirdas Grevys

MSc Algirdas Grevys ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Biological properties of Fc engineered IgG

Algirdas Grevys

Algirdas Grevys

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • PhD Janine Schuurman, Research and technology, Genmab
  • Researcher Mariia Yurchenko, Norwegian University of Science and Technology
  • Førstelektor Hans-Petter Hersleth, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Pål Falnes

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Grevys
avhandling.

Publisert 11. juni 2019 15:31 - Sist endret 28. sep. 2021 14:38