English version of this page

Disputas: Eivind Hasvik

MSc Eivind Hasvik ved Institutt for Biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Lumbar radicular pain and disc herniation: Genetic factors, pathophysiological mechanisms and pain assessments

Bilde av Eivind Hasvik

Eivind Hasvik

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet
  • Postdoktor Karin Magnusson, Diakonhjemmet Sykehus
  • Førsteamanuensis Cinzia A. M. Progida, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Veileder

  • Professor II Johannes Gjerstad, Universitetet i Oslo
  • PhD Anne Julsrud Haugen, Sykehuset Østfold HF
  • Dr philos Lars Grøvle, Sykehuset Østfold HF

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hasviks avhandling.
 

Publisert 4. okt. 2019 10:17 - Sist endret 4. okt. 2019 10:23