English version of this page

Disputas: Barbro Taraldset Haugland

MSc Barbro Taraldset Haugland ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Effects of fish farm effluents on kelp forest ecosystems: Kelp performance, associated species, and habitats.

Barbro Taraldset Haugland

Barbro Taraldset Haugland

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Docent Sofia Wikström, Stockholm University 
  • Senior Research Scientist Renee Katrin Bechmann, Norwegian Research Centre AS
  • Associate Professor Alexander Eiler, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Kaartvedt

Veileder

  • Professor Stein Fredriksen, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Kjell Magnus Norderhaug, Universitetet i Oslo
  • Forsker Vivian Husa, Havforskningsinstituttet
  • Forsker Tina Kutti, Havforskningsinstituttet
  • Forsker Raymond Bannister, Havforskningsinstituttet

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hauglands avhandling.
 

Publisert 4. juni 2019 12:59 - Sist endret 19. juni 2019 09:50