English version of this page

Disputas: Daniel Pitz Jacobsen

MSc Daniel Pitz Jacobsen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Psychological and physiological factors underlying stress-induced health complaints in victims of bullying

Daniel Pitz Jacobsen

Daniel Pitz Jacobsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jonathan Godbout, The Ohio State University
  • Professor Andrew Michael Janczak, Norwegian University of Life Sciences
  • Professor Norbert Roos, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder

  • Professor II Johannes Gjerstad, Universitetet i Oslo
  • Forsker Morten Birkeland Nielsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Jacobsens avhandling.
 

Publisert 16. mai 2019 10:00 - Sist endret 20. mai 2019 15:13