English version of this page

Disputas: Torben Lode

MSc Torben Lode ved Institutt for Biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Anxious copepods in the Anthropocene: interactive effects of biotic stressors on contaminant responses

Bilde av Torben Lode

Torben Lode

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU
  • PhD Ailbhe Lisette Macken, NIVA
  • Professor II Johan Øvrevik, UiO

Leder av disputas

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lodes avhandling.
 

Publisert 4. des. 2019 09:53 - Sist endret 7. jan. 2020 20:20