English version of this page

Disputas: Pernille Nilsson

MSc Pernille Nilsson ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The evolutionary arms race between plague and great gerbil – burrowing into host resistance.

Pernille Nilsson

Pernille Nilsson

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Mary J. O'Connell, University of Nottingham 
  • Gruppeleder Tobias L. Lenz, Max Planck Institute for Evolutionary Biology
  • Professor Håvard Kauserud, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Reidun Sirevåg

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nilssons avhandling.
 

Publisert 23. mai 2019 10:00 - Sist endret 5. mars 2020 15:14