English version of this page

Disputas: Heidi Dietrichson Pharo

MSc Heidi Dietrichson Pharo ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Urine-based detection of bladder cancer - optimizing technology and identifying DNA methylation biomarkers

Heidi Dietrichson Pharo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr Hege E.G. Russnes, Oslo Universitetssykehus
  • Professor Jørgen Bjerggaard Jensen, Aarhus Universitetssykehus
  • Professor Paul Grini, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Veileder

  • Professor II Guro Elisabeth Lind
  • Forsker Marine Jeanmougin

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Pharos avhandling.
 

Publisert 12. mars 2019 11:06 - Sist endret 21. mars 2019 23:52