English version of this page

Disputas: Even Sannes Riiser

MSc Even Sannes Riiser ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Spilling the guts: Investigations of the Atlantic cod intestinal microbiome.

Even Sannes Riiser

Even Sannes Riiser

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Edward Feil, Universitetet i Bath
  • Forsker Camilla Nesbø, Universitetet i Toronto 
  • Forsker Sundy Maurice, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Schumacher

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Riisers avhandling.
 

Publisert 9. mai 2019 09:46 - Sist endret 1. nov. 2021 15:31