English version of this page

Disputas: Andrea Silke Sahlmann

MSc Andrea Silke Sahlmann ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: DNA strand breaks in marine invertebrates.

Andrea Silke Sahlmann

Andrea Silke Sahlmann

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior lecturer Joachim Sturve, Gøteborgs universitet
  • Førsteamanuensis Åse Krøkje, NTNU
  • Professor II Anders Ruus, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Johan Øvrevik

Veiledere

  • Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
  • Professor Josefin Titelmann, Universitetet i Oslo
  • Senioringeniør Tor Fredrik Holth, Fylksemannen i Vestfold

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sahlmanns avhandling.
 

Publisert 29. mai 2019 10:56 - Sist endret 4. juni 2019 10:23