English version of this page

Disputas: Ella Thoen

MSc Ella Thoen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Functional versatility and diversity in the plant root mycobiome

Ella Thoen

Ella Thoen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Principal Scientist Taina Pennanen, Natural Resources Institute Finland
  • Førsteamanuensis Rasmus Kjøller, Universitetet i København
  • Forsker Ane Victoria Vollsnes, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Paul Grini

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Thoens avhandling.
 

Publisert 22. mars 2019 10:00