English version of this page

Disputas: Srinidhi Varadharajan

MSc Srinidhi Varadharajan ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Comparative genomics in teleost fish: Insights into forces driving genome evolution

Srinidhi Varadharajan

Srinidhi Varadharajan

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Research Associate Camille Berthelot, Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure (IBENS)
  • Senior Researcher Victoria Pritchard, Universitetet i Helsinki
  • Førsteamanuensis Alexander Eiler, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Reidun Sirevåg

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Varadharajans avhandling.

Publisert 7. juni 2019 12:31 - Sist endret 1. nov. 2021 15:37