English version of this page

Disputas: Nelson Wang

MSc Nelson Wang ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Bacterial protein glycosylation: a perspective from the genus Neisseria

Nelson Wang

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Christine Szymanski, University of Georgia
  • Førsteamanuensis Ole Herman Ambur, Oslo Metropolitan University
  • Professor Håvard Kauserud, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Trond Schumacher

Veileder

  • Professor Mike Koomey, Universitetet i Oslo
  • Dr. Åshild Vik, Forskningsrådet
  • Professor Kamran Shalchian-Tabrizi, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wangs avhandling.

Publisert 30. aug. 2019 10:15