English version of this page

Disputas: Agnieszka Wrobel

MSc Agnieszka Wrobel ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Structural and functional studies of the Yersinia ruckeri inverse autotransporters

Bilde Agnieszka Wrobel

Agnieszka Wrobel

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr Romain Briandet, INRA
  • Professor Øystein Evensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Professor emerita Reidun Sirevåg, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor John Michael Koomey

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wrobels avhandling.
 

Publisert 31. jan. 2019 09:58 - Sist endret 28. mars 2019 09:00