Prøveforelesning: Nagham Theres Asp

Master of Science in Biology Nagham Theres Asp ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The mechanisms of multivesicular body formation.

Nagham Theres Asp

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Asp's avhandling.
 

Publisert 26. aug. 2014 11:24 - Sist endret 26. aug. 2014 12:21