Prøveforelesning: Kaare Bjerregaard-Andersen

Cand.scient in nanoscience Kaare Bjerregaard-Andersen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intrinsically disordered proteins and structure/function relationships - reaching into translational medicine.

Kaare Bjerregaard-Andersen

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bjerregaard-Andersens avhandling.
 

Publisert 24. juni 2014 10:38 - Sist endret 24. juni 2014 10:41